Portrett av den kjente norske filmregisøren ARNE SKOUEN